שלום אורח התחבר

פקדים פונקציונאליים

אורך הפרק כ-1 דקות

 

קוד הפקד והתוצאה: