שלום אורח התחבר

העברת קלט לפקד באמצעות Props בריאקט 16

אורך הפרק כ-2 דקות