שלום אורח התחבר

ניהול State של פקד בריאקט 16

אורך הפרק כ-7 דקות

 

קוד הדוגמא שהוצג בפרק:
https://github.com/tocodeil/react-course-examples/tree/master/09-state_v16

הפעלת setState בריאקט 16:

this.setState((oldState) => ({ counter: oldState.counter + 1 }));