תרגול תחביר

הפקודה:

from random import randint 

מוסיפה לתוכנית את הפונקציה randint שמחזירה מספר אקראי בטווח. כך למשל נדפיס על המסך מספר אקראי שלם בין 1 ל-10 ועד בכלל:

from random import randint
print randint(1, 10)

השתמשו בפקודה זו ובפקודות נוספות שלמדתם כדי לפתור את התרגילים הבאים:

  1. כתבו תוכנית המקבלת 10 מספרים מהמשתמש ומדפיסה את הגדול ביותר.
  2. כתבו תוכנית המבקשת מהמשתמש להכניס את גילו ומדפיסה חזרה את הגיל בחודשים.
  3. כתבו תוכנית המגרילה מספר בין 1 ל 10,000 ומחשבת את סכום ספרותיו. 
  4. כתבו תוכנית הקוראת שורות מהמשתמש עד שהמשתמש מכניס שורה ריקה. לאחר הכנסת שורה ריקה יש להדפיס חזרה למשתמש את כל השורות שכתב מהסוף להתחלה.
  5. כתבו תוכנית המגרילה בלולאה מספרים שלמים בין 1 ל 1,000,000 עד שמוצאת מספר המתחלק גם ב-7, גם ב-13 וגם ב-15.
  6. כתבו תוכנית המגרילה שני מספרים בין 1 ל-10 ומחשבת את המכפלה המשותפת הקטנה ביותר שלהם, כלומר המספר הקטן ביותר שמתחלק בשני המספרים. אם לדוגמא הגרלתם את המספרים 4 ו-6 יש להדפיס חזרה את המספר 12.
  7. כתבו תוכנית הבוחרת באקראי מספר בין 1 ל-100. על המשתמש לנחש את המספר שנבחר ואחרי כל ניחוש יש להדפיס ״גדול מדי״ או ״קטן מדי״ לפי היחס בין המספר שנבחר לניחוש.
    בונוס: כדי שיהיה מעניין דאגו שמדי פעם התוכנית תדפיס את ההודעה הלא נכונה.