שלום אורח התחבר

פקודות תנאי

אורך הפרק כ-6 דקות

 

דוגמא לתוכנית עם if:

if 2 < 3:
  print "We saw it coming"
else:
  print "Unbelievable"
  

מבנה כללי של בלוק if בפייתון:

if condition:
  statement
  ...
elif condition:
  statement
  ...
else:
  statement
  ...
  

קבצי הדוגמא שהוצגו במדריך:
https://github.com/ynonp/python-examples/tree/master/03_flow