שלום אורח התחבר

הרצת תוכנית פייתון

אורך הפרק כ-8 דקות

 

קישורים שימושיים

הורדת פייתון:
https://www.python.org/downloads/

הורדת עורך טקסט Visual Studio Code:
https://code.visualstudio.com/

חשיבות הרווחים ב Python

אחת הפקודות בקוד תוכנית הדוגמא היתה הפקודה for, וציינתי בסרט שמאחר והפקודה משפיעה על הפקודות הבאות אחריה יש לכתוב את השורות הבאות בהזחה (indentation). שפת Python מתיחסת להזחה כחלק משמעותי מהתוכנית: ההזחה מגדירה בלוק בפייתון, ומחליפה את הסוגריים המסולסלים של שפת C ודומותיה. מקובל להשתמש ב-4 רווחים לכל רמת הזחה, אבל כל מספר יעבוד כל עוד אתם שומרים על עקביות.

קוד לתוכנית פייתון ראשונה:

""" Welcome To Python

A python program is just a text file.
We run python from command line with:
python program.py

We can also run the program in a built-in python
debugger with:
python -mpdb program.py
"""

# python ignores this one

print "Tell me your name"
name = raw_input()

for count in range(10):
    print "Welcome", name

הפעלת התוכנית במצב Debug:

python -m pdb 01_intro.py

 

מכונה וירטואלית עם קוד התוכנית להרצה כאן בעמוד (פשוט כתבו python 01_intro.py להפעלה):