שלום אורח התחבר

אורך הפרק כ-10 דקות

 

תיעוד מחרוזות:
https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-methods

הקוד עבור לוח הכפל שהוצג במדריך:

""" mul.py """

for i in range(1,10):
  for j in range(1,10):
    result = i * j
    print "%4d" % (result),
  print