• בלוג
 • איקס עיגול ב Bash? מה השתגעתם?!

איקס עיגול ב Bash? מה השתגעתם?!

פוסט זה כולל טיפ קצר על כלי עבודה בסביבת Linux. בשביל ללמוד יותר על עבודה בסביבת Linux ו Unix אני ממליץ לכם לבדוק את קורס Linux שיש לנו כאן באתר. הקורס כולל מעל 50 שיעורי וידאו והמון תרגול מעשי ומתאים גם למתחילים.
 

מערכים ב Bash תמיד בלבלו אותי ולאחרונה הגעתי במקרה לקרוא סקירה יחסית מקיפה עליהם. ובשביל שדברים לא יישארו ברמת התיאוריה חשבתי לנסות ליישם עם משחק איקס עיגול.

המגבלה היתה להשתמש בפונקציות builtins של bash בלבד. יצא פחות מ-70 שורות עם זיהוי מנצח או תיקו.

תוכן עניינים

 1. קוד המשחק

1. קוד המשחק

תחילה הקוד ולאחר מכן מספר הערות:

#!/bin/bash

board=("." "." "." "." "." "." "." "." ".")
player=X

WINNERS=(
'P..P..P..'
'.P..P..P.'
'..P..P..P'
'PPP......'
'...PPP...'
'......PPP'
'P...P...P'
'..P.P.P..'
)

function join { local IFS="$1"; shift; echo "$*"; }

check_winner() {
  for pat in ${WINNERS[@]}
  do
    input=$(join "" ${board[@]})
    re=${pat//P/$1}
    if [[ $input =~ $re ]]
    then
      echo "$1 Won"
      exit 0
    fi
  done
}


play() {
 (( idx = ($1 * 3) + $2))
  [[ ${board[$idx]} == "." ]] || return

 board[$idx]=$player
 check_winner $player

  [[ $player == O ]] && player="X" || player="O"
}

print_board() {
  for (( i=0; i<3; i++ ))
  do
    for (( j=0; j<3; j++ ))
    do
      (( idx = ($i * 3) + $j ))
      echo -n ${board[$idx]} " "
    done      
    echo
  done
}


printf "%s > " $player
while read row col
do
  play $row $col
  print_board

  [[ ${board[@]} == *.* ]] || break
  printf "%s > " $player
done

echo "Tie..."

זיהוי מנצח נעשה עם ביטוי רגולרי במקום לולאות. קצת יותר עבודה למחשב וקצת פחות עבודה למתכנת (אבל אנחנו ב bash אז ממילא ביצועים זה לא הצד החזק כאן).

אין בדיקות קלט או טיפול בקלט לא תקין.

מוזמנים לשחק לייב באמצעות הפעלת הקובץ game.sh במכונה הבאה: