• בלוג
  • תרגילים טובים וטובים פחות

תרגילים טובים וטובים פחות

בשתי הזדמנויות השבוע נתתי תרגול לקבוצה שרק מעטים בה הצליחו לפתור (בשתי קבוצות שונות). ועדיין היה הבדל גדול בין שתי הקבוצות.

בקבוצה אחת התרגיל היה ״סגור״, כלומר לימדתי נושא והתרגיל היה על הנושא שהרגע נלמד. באופן די גורף מי שלא הצליחו את התרגיל הרגישו מתוסכלים.

בקבוצה שניה היה תרגיל ״פתוח״, כלומר לימדתי מספר נושאים ונתתי משימה גדולה שאפשר לפתור באמצעות הנושאים שנלמדו או בכל דרך אחרת. החיפוש היה חלק מהעניין והיה ברור לכולם שיש הרבה דרכים להגיע לתשובה. באופן די גורף מי שלא הצליחו את התרגיל הפתוח נהנו מהמשחק והרגישו שלמדו המון במהלכו.

מסקנות? כדאי ללכת על תרגילים סגורים קלים שלכולם יהיה ברור איך פותרים אותם, או תרגילים פתוחים וקשים בהם חיפוש התשובה הוא חלק מהעניין ואנשים נהנים מהמשחק. שתי האפשרויות האחרות יביאו יותר נזק מתועלת.