• בלוג
 • עשר שאלות לראיונות עבודה על JavaScript ES6

עשר שאלות לראיונות עבודה על JavaScript ES6

05/05/2018

לכבוד קורס ES6/7/8 החדש קבלו עשר שאלות שהייתי שואל בראיון עבודה על הנושא. מוזמנים להתכונן או לקחת מכאן רעיונות (תלוי באיזה צד של השולחן אתם יושבים):

 1. מה ההבדל בין var, let ו const? מה היה רע ב var? מתי נשתמש ב let ומתי ב const?

 2. מה קורה כשמריצים את הקוד הבא? מדוע? איך תיצרו מערך שאי אפשר להוסיף אליו איברים?

const arr = [10, 20, 30];
arr.push(50);
 1. מהו אוביקט Proxy? כיצד תשתמשו ב Proxy כדי לממש Private Data Members של מחלקה? מה היתרונות והחסרונות של גישה זו בהשוואה לשימוש ב Closures?

 2. הקוד הבא מושך נתוני דמות משירות הרשת swapi.co ולאחר מכן את שמות כל הסרטים בהם הדמות הופיעה:

$.get('https://swapi.co/api/people/1', function(res) {
  for (const url of res.films) {
    $.get(url, function(filmData) {
      console.log(filmData.title);
    });
  }
});

שכתבו את הקוד תוך שימוש ב Promises.

 1. כתבתי מחדש את הקוד משאלה (4) תוך שימוש ב async/await:
async function getFilms() {
  const res = await $.get('https://swapi.co/api/people/1');
  for (const url of res.films) {
    const filmData =await $.get(url);
    console.log(filmData.title);
  }
}

איזה משני המימושים עובד יותר מהר? למה? תקנו את המימוש האיטי כך שיתנהג כמו המהיר.

 1. מה ההבדל בין WeakMap ל Map? מתי נשתמש ב WeakMap?

 2. כתבו מחלקה בשם BindAll שכל מחלקה שיורשת ממנה מקבלת bind(this) אוטומטי לכל המתודות שלה. דוגמת שימוש:

class Person extends BindAll {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  hello() {
    console.log(this.name);
  }
}

const p = new Person('John');
// waits 500 ms and then prints 'John'
setTimeout(p.hello, 500);
 1. כתבו פונקציה בשם bindAll המקבלת מחלקה ומבצעת bind לכל המתודות שלה באופן אוטומטי.

 2. כתבו פונקציה בשם fib כך שהקוד הבא יעבוד וידפיס את המספרים הקטנים מ-100 מסדרת פיבונאצ'י (סדרת פיבונאצי היא סידרת מספרים בה כל איבר שווה לסכום שני האיברים שלפניו):

for (let n of fib()) {
  console.log(n);
  if (n > 100) break;
}
 1. כתבו מחלקה בשם Fib כך שהקוד הבא יעבוד:
const fib10 = new Fib(10);

// iterates through the first 10 numbers of a fibonacci series
for (let n of fib10) {
  console.log(n);
}