• בלוג
  • טיפ גיט: איך לשנות את פורמט הלוג של git

טיפ גיט: איך לשנות את פורמט הלוג של git

26/12/2018

הפורמט הרגיל של git log ארוך מדי ובפרויקטים גדולים לא מאוד נוח לקריאה. ניסיון לשנות את הפורמט עם אליאס לא ממש עובד. הגדרתי בפרויקט את ה alias הבא:

git config alias.log "log --oneline"

וגיט התעלם באלגנטיות.

הסיבה היא שלא ניתן לדרוס התנהגות רגילה של git באמצעות alias. המשך חיפוש בדוקומנטציה גילה שיש משתנה ב config ששולט על פורמט היומן ואכן הפעלת הפקודות הבאות:

$ git config log.abbrevCommit false
$ git config format.pretty oneline

פתרה את הבעיה ומציגה יומן שנראה כך:

$ git log

5982b5b (HEAD -> master, dev) created a readme file
4945c9c fixed jade template
7b1978d add debug message
943e263 initial commit