• בלוג
  • טיפ גיט: איך לשנות את פורמט הלוג של git

טיפ גיט: איך לשנות את פורמט הלוג של git

הפורמט הרגיל של git log ארוך מדי ובפרויקטים גדולים לא מאוד נוח לקריאה. ניסיון לשנות את הפורמט עם אליאס לא ממש עובד. הגדרתי בפרויקט את ה alias הבא:

git config alias.log "log --oneline"

וגיט התעלם באלגנטיות.

הסיבה היא שלא ניתן לדרוס התנהגות רגילה של git באמצעות alias. המשך חיפוש בדוקומנטציה גילה שיש משתנה ב config ששולט על פורמט היומן ואכן הפעלת הפקודות הבאות:

$ git config log.abbrevCommit false
$ git config format.pretty oneline

פתרה את הבעיה ומציגה יומן שנראה כך:

$ git log

5982b5b (HEAD -> master, dev) created a readme file
4945c9c fixed jade template
7b1978d add debug message
943e263 initial commit