• בלוג
 • שלד לפרויקט Rails שמריץ בדיקות סלניום עם כל קומיט על Bitbucket

שלד לפרויקט Rails שמריץ בדיקות סלניום עם כל קומיט על Bitbucket

01/06/2019

לפני כמה ימים הראיתי פה שלד לפרויקט Node.JS שבכל קומיט מריץ את בדיקות היחידה עם מנגנון Bitbucket Pipelines. כמה חברים הציעו לקחת את זה עוד צעד קדימה ולשלב גם את Selenium כדי להריץ בדיקות End To End לפרויקט. מאחר ומערכות גדולות יותר אני מעדיף לכתוב ב Rails החלפתי גם את טכנולוגיית צד השרת וכך קיבלנו את השלד בפוסט של היום.

הפרויקט כולל:

 1. פרויקט Rails שמציג אתר עם דף אחד ובו הודעת שלום. ההודעה והדף נשמרים בקובץ app/views/home/index.html.erb.

 2. בדיקת End-To-End לפרויקט שמפעילה Selenium, מתחברת לעמוד ומוודאת שהדף עלה והציג את ההודעה. הבדיקה נמצאת בקובץ test/system/home_test.rb.

 3. בסיס נתונים PostgreSQL עבור הבדיקות שמאופס בכל פעם שעושים Push.

 4. קובץ bitbucket-pipelines.yml שמתקין את כל הכלים שצריך ומריץ את הבדיקות.

מוזמנים למצוא את הפרויקט לייב בריפו הזה:

https://bitbucket.org/ynonp/rails-selenium-pipeline/src

החלק שהכי יעניין אותנו היום הוא הקובץ bitbucket-pipelines.yml אז בואו נתחיל ממנו:

image: ruby:2.4.4

pipelines:
 default:
  - step:
    script: # Modify the commands below to build your repository.
    - export DATABASE_URL=postgresql://test_user:test_user_password@localhost/pipelines
    - curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
    - apt-get update && apt-get install -y unzip libnss3-dev nodejs libgconf-2-4 wget && wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add - && sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list' && apt-get update && apt-get install -y google-chrome-stable fonts-ipafont-gothic fonts-wqy-zenhei fonts-thai-tlwg fonts-kacst ttf-freefont --no-install-recommends
    - bundle install
    - rake db:setup
    - rake db:test:prepare
    - rails test:system
    services:
    - postgres

definitions:
 services:
  postgres:
   image: postgres
   environment:
    POSTGRES_DB: pipelines
    POSTGRES_USER: test_user
    POSTGRES_PASSWORD: test_user_password

החלק השני מגדיר את בסיס הנתונים בתור אימג' נפרד ובאמצעות משתני סביבה מגדיר את פרטי החיבור אליו. אנחנו מעבירים לריילס את פרטי החיבור באמצעות משתנה הסביבה DATABASE_URL.

החלק הראשון הוא שמגדיר את האימג' שמריץ את הבדיקות. הקונטיינר שלו יתקין את הפרויקט עם כל התלויות, וגם את דפדפן כרום. בסוף הוא יאפס את בסיס הנתונים ויפעיל את כל בדיקות המערכת עם rails test:system. זה יגרום להפעלת סלניום והרצת הבדיקה.

הקובץ שכולל את הגדרות הסלניום נקרא test/application_system_test_case והוא כולל את התוכן הבא:

require "test_helper"

class ApplicationSystemTestCase < ActionDispatch::SystemTestCase
 driven_by :selenium, using: :headless_chrome, screen_size: [1400, 1400], options: {
  args: %w[--headless --no-sandbox --disable-gpu --disable-dev-shm-usage]
 }
end

יכול להיות שאפשר להסתפק בפחות פרמטרים לכרום. את הרשימה שלי העתקתי מכמה מקומות אחרי שכרום סירב לרוץ ובסוף כשזה עבד לא עצרתי לצמצם אותה.

המקום האחרון שדרש התערבות בשביל שכל העסק הזה ירוץ הוא הקובץ test/test_helper.rb. לשם הוספתי את שתי השורות הבאות כדי שתוצאות הבדיקות יישמרו בקובץ XML בפורמט jUnit כך שביטבאקט יצליח לקרוא אותן:

require "minitest/reporters"

Minitest::Reporters.use! Minitest::Reporters::JUnitReporter.new("test-reports")

הג'ם שמפעיל את זה נקרא minitest-reporters והוא נמצא ב Gemfile.