• בלוג
 • הפעלת קוד בכל כניסה לתיקיה ב Bash

הפעלת קוד בכל כניסה לתיקיה ב Bash

לפקודה rvm יש טריק מלוכלך במיוחד שנועד לוודא שאתם תמיד רצים עם גירסת הרובי הנכונה (במקום שתצטרכו לבחור בעצמכם). באופן רגיל הפקודה הבאה מציגה את כל גירסאות רובי שמותקנות לכם על המכונה:

$ rvm list

  ruby-2.0.0-p247 [ x86_64 ]
  ruby-2.1.2 [ x86_64 ]
  ruby-2.3.1 [ x86_64 ]
 * ruby-2.4.4 [ x86_64 ]
  ruby-2.5.0 [ x86_64 ]
=> ruby-2.6.3 [ x86_64 ]

# => - current
# =* - current && default
# * - default

הרובי שאני משתמש בו מסומן בחץ ועם הפקודה הבאה אני יכול לבחור רובי אחר:

$ rvm use 2.1.2

ונוודא שאכן הגירסא הוחלפה עם:

$ ruby --version
ruby 2.1.2p95 (2014-05-08 revision 45877) [x86_64-darwin13.0]

אז איפה הטריק? מסתבר שאם נשים בתוך תיקיה קובץ בשם .ruby-version, באופן אוטומטי בכניסה לתיקיה גירסת הרובי תשתנה כדי להתאים לקובץ זה. זה נראה ככה:

$ mkdir test
$ cd test
$ echo ruby-2.1.2 > .ruby-version
$ cd ..
$ ruby --version
ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-darwin18]

$ cd test
$ ruby --version
ruby 2.1.2p95 (2014-05-08 revision 45877) [x86_64-darwin13.0]

באופן אוטומטי בעת הכניסה לתיקיה rvm משנה את גירסת הרובי שנמצאת כרגע בשימוש. בשביל להפעיל את זה הם משתמשים במנגנון פשוט של alias. אם rvm מותקן לכם על המכונה תוכלו לכתוב type כדי לראות את זה:

$ type cd
cd is a function
cd () 
{ 
  __zsh_like_cd cd "$@"
}

ניסיון ראשון לייצר פונקציה דומה בעצמנו עשוי להיראות כך:

cd()
{
  echo "wow"
  cd "$@"
}

אבל ברור שזה לא יעבוד - הקריאה השניה ל cd המקורי תהפוך לקריאה רקורסיבית ותכניס אותנו ללולאה אין סופית. במקום עלינו להשתמש בפקודה builtin כדי לקרוא ל cd של המערכת. הפונקציה הבאה כבר מפעילה את ה echo ואחרי זה עוברת לתיקיה שרצינו:

cd()
{
  echo "wow"
  builtin cd "$@"
}