מישלב

28/10/2019

אתר מילוג מגדיר את המילה מישלב בתור ״רמה לשונית בהתאם לסיטואציה או למעמד החברתי״. שווה לזכור שגם כשאתם כותבים וקוראים קוד יש משמעות למישלב, יש תבניות מסוימות שאופייניות לקבוצות מתכנתים מסוימות ואחרות שמאפיינות קבוצות אחרות. המישלב הוא שמאפשר לי לדעת המון על מתכנת או מתכנתת רק מלקרוא קטע קצר של קוד שהם כתבו.

ההבדל בין שתי הפונקציות הבאות הוא תהומי, למרות ששתיהן כתובות באותה שפה ועושות בדיוק את אותו דבר:

function ReturnFirstElement(array) { 
 if (array.length > 0) {
  var result = array[0];
 }
 else {
  var result = undefined;
 }
 return result;
}

const returnFirstElement = (arr) => arr[0];

ואני לא רוצה להתחיל בכלל לדבר על ההבדל בין שתי הפונקציות האלה:

function fib1(n) {
 let [x, y] = [0, 1];
 for (let i=0; i < n; i++) {
  [x, y] = [y, x + y];
 }

 return x;
}

function fib2(n) {
 let [x, y] = [0, 1]
 for (let i=0; i < n; i++) {
  [x, y] = [y, x + y]
 }

 return x
}

אתם יכולים לכתוב קוד במשלב מסוים במודע או שלא במודע, אבל אתם לא יכולים לכתוב קוד נייטרלי. כמעט תמיד משתלם לשאול - מי האנשים שאני רוצה לדבר כמוהם? ואז לראות איך הם כותבים ולהשתמש בדיוק באותה שפה. כי בתכנות בדיוק כמו בשפה מדוברת גם הסגנון מעביר הרבה מהמסר.