• בלוג
  • חידת Python ופונקציות

חידת Python ופונקציות

25/03/2020

במסגרת משחקים עם פייתון והכנות לוובינר של מחר ניסיתי לשרבט את הקוד הבא שלא ממש עבד כמו שצריך:

nthice = [lambda x: x * n for n in range(1, 10)]
print(nthice[2](3))

בראש שלי דמיינתי שהקוד ייצור מערך של תשע פונקציות - מה שאכן קרה:

>>> [lambda x: x * n for n in range(1,10)]
[<function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a0d0>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a160>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a1f0>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a280>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a310>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a3a0>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a430>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a4c0>, <function <listcomp>.<lambda> at 0x10124a550>]

אבל גם דמיינתי שכל פונקציה במערך תהיה פונקציה שמקבלת מספר ומכפילה אותו באיזשהו n קבוע לפי מספר הפונקציה, כלומר שהפונקציה במקום הראשון תכפיל את הפרמטר שקיבלה ב-1 ותחזיר את התוצאה; הפונקציה במקום השני תכפיל את הפרמטר ב-2 ותחזיר את התוצאה וכך הלאה.

נסו לחשוב בלי להריץ את הקוד האם מה שדמיינתי באמת קרה, ואם לא נסו לחשוב מה כן קרה ולמה. אחרי שהבנתם אפשר להשאיר קוד מתוקן בתגובות.