הפקודה id ב Python

הפקודה id ב Python מחזירה מספר מזהה ייחודי של הדבר שנתתם לה. פקודה זו יכולה לעזור לנו להבין שינויים במהלך חיי האוביקט ולשים לב להבדל חשוב בין פעולות של שינוי מידע לשינוי משתנה. בואו נראה אותה בפעולה דרך מספר דוגמאות.

את הפקודה id אתם יכולים להפעיל על כל אוביקט פייתון:

>>> id('hello')
4298282256

>>> id([10, 20, 30])
4298103336

>>> id(4)
140548070459824

אם נפעיל את הפקודה מספר פעמים על אותו מידע נקבל תמיד את אותו ערך:

>>> id(5)
140548070459800
>>> id(5)
140548070459800
>>> id(5)
140548070459800
>>>

וזה עובד גם במבני נתונים מורכבים יותר:

>>> l = [10, 20, 30]
>>> id(l)
4298103336
>>> id(l)
4298103336
>>> id(l)
4298103336

אבל שימו לב מה קורה כשאני מנסה להפעיל את הפקודה על מידע חדש, אפילו שמבחינת הערך שלו הוא זהה לגמרי למידע הקודם:

>>> l = [10, 20, 30]
>>> t = [10, 20, 30]
>>> id(l)
4298159096
>>> id(t)
4298103336
>>>

למרות ששתי הרשימות זהות מבחינת הערכים שלהן, המזהה של הרשימה עצמה שונה מה שאומר לנו שמדובר בשתי רשימות שמתנהלות באופן עצמאי. שינוי ערכים ברשימה אחת לא ישפיע על הרשימה השניה.

ב Python יש לנו שני סוגי פעולות שאפשר להפעיל על משתנים וש id תעזור לנו לזהות טוב את ההבדל ביניהן: סוג אחד הוא פעולות המשפיעות על המשתנה והסוג השני הוא פעולות המשפיעות על המידע. כך הקוד הבא משפיע על המשתנה x - לפני הרצת הקוד הוא היה השם של המספר 4, ואחרי הרצת הקוד הוא הפך להיות השם של המספר 5:

>>> x = 4
>>> id(x)
140548070459824
>>> x += 1
>>> id(x)
140548070459800
>>>

מצד שני ברשימות אנחנו יכולים להשתמש בשני סוגי הפעולות. הקוד הבא החזיק ב x את הרשימה 10, 20, 30, 40; ואחר כך רשימה חדשה בה נוסף גם המספר 50:

>>> x = [10, 20, 30, 40]
>>> id(x)
4298242672
>>> x = x + [50]
>>> id(x)
4298242600
>>>

לעומת זאת הקוד הבא משנה ממש את הרשימה ש x מתיחס אליה, בלי לשנות את המשתנה x עצמו:

>>> x = [10, 20, 30, 40]
>>> id(x)
4298242672
>>> x += [50]
>>> id(x)
4298242672
>>>

ההבדל בין שני סוגי הפעולות בא לידי ביטוי בתוכנית אמיתית אם יש לנו משתנה נוסף שמצביע על אותו הדבר. מסתבר שכשאתם משנים את הערך (כלומר ה id נשאר זהה אחרי הפעולה), כל השמות האחרים של אותו מידע יכילו עכשיו את הערך החדש. לעומת זאת כשמשנים את המשתנה השמות האחרים עדיין מצביעים על הדבר הישן, ולא משתנים.

במילים אחרות בקוד הבא המשתנה y יכיל אחרי ריצת הקוד גם את המספר 50:

>>> x = [10, 20, 30, 40]
>>> y = x
>>> x += [50]
>>> y
[10, 20, 30, 40, 50]

לעומתו בקוד הבא המשתנה y לא יושפע מהפעולה וימשיך להתיחס לרשימה הישנה:

>>> x = [10, 20, 30, 40]
>>> y = x
>>> x = x + [50]
>>> y
[10, 20, 30, 40]

כך הפקודה id ב Python, למרות שבדרך כלל לא נשתמש בה בתוך תוכנית אמיתית, יכולה לעזור לנו להבין מה הקוד שלנו עושה ולמצוא באגים שנובעים משינוי מידע שלא התכוונו לשנות.