• בלוג
  • קל יותר ללמוד משהו חדש כש...

קל יותר ללמוד משהו חדש כש...

  1. אני יודע בוודאות גבוהה שזה הולך לעזור לי בחיים.

  2. אני יודע בוודאות גבוהה שאצליח ללמוד את זה.

  3. כל החברים שלי לומדים את זה (או כבר למדו את זה).

  4. אני יכול לדמיין מה אעשה עם זה אחרי שאדע.

  5. אני מרגיש את הקושי של "לא לדעת את זה" כמעט כל יום.

  6. אני לומד עם עוד אנשים.

  7. יש לנו זמן קבוע ללימוד, ואנחנו עוזרים אחד לשני בזמן הזה (או שיש מדריך שעוזר לכולם).

  8. אני יכול להראות לאנשים אחרים את ההתקדמות.

  9. אני מרגיש בעצמי את ההתקדמות.

לא חייבים את כל ה-9, אבל כמה שיהיו לכם יותר סעיפים מסומנים הסיכוי להצליח בלימוד עולה. ומה שיפה שעל רובם אתם יכולים להשפיע, ואף אחד מהם לא קשור לדבר הספציפי אותו אתם מנסים ללמוד.