• בלוג
 • שאלת ראיונות עבודה: Docker Compose

שאלת ראיונות עבודה: Docker Compose

16/07/2020

נתון קובץ docker-compose.yml הבא:

version: '3.8'

services:
 db:
  image: postgres:latest
  environment:
   POSTGRES_PASSWORD: docker
   POSTGRES_DB: wordcount_dev
   POSTGRES_USER: docker
  volumes:
   - database_data:/var/lib/postgresql/data

 webapp:
  image: pydocker1-test:latest
  depends_on:
   - db
  ports:
   - 5000:5000

volumes:
 database_data:
  driver: local

מה עושה הפקודה depends_on? האם היא תוביל לתוצאה הרצויה במקרה הזה (בו האפליקציה תלויה בבסיס הנתונים ולא יכולה להתחיל לעבוד בלעדיו)? ואם לא, מה הייתם עושים במקום?

ואם אתם לא בטוחים מה התשובה מוזמנים לבוא היום למפגש Docker ולגלות בעצמכם.