• בלוג
 • השנה 2020, ואני עדיין כותב עברית הפוך

השנה 2020, ואני עדיין כותב עברית הפוך

07/11/2020

הקוד הבא ב pyglet מציג את הטקסט בעברית בכתב מראה:

import pyglet
from pyglet import shapes

window = pyglet.window.Window(960, 540)

label = pyglet.text.Label('שלום עולם',
             font_name='Times New Roman',
             font_size=36,
             x=window.width//2, y=window.height//2,
             anchor_x='center', anchor_y='center')

@window.event
def on_draw():
  window.clear()
  label.draw()


pyglet.app.run()

עכשיו הפוסט הזה הוא לא קיטור על pyglet, בדיוק ההיפך. יש בעיות בתכנות שהן מסובכות: ניהול זיכרון, כתיבת קוד מאובטח, ביצוע חישוב מבוזר או מקבילי, וכן גם טיפול בטקסט בעברית. הן מסובכות בלי קשר לפריימוורק שלך, למרות שפריימוורקים רבים עוזרים לנו לדלג על החלק המסובך אם נסכים לקבל את הכללים שלהם.

המתכנתים הכי טובים שאני מכיר הם לא אלה שמכירים את כל הפונקציות של כל פריימוורק. המתכנתים הכי טובים שאני מכיר הם אלה שמכירים את כל ההיבטים ואת הסיבוך בבעיות עצמן. הסיבוך לא נעלם כשבחרתי פריימוורק מסוים, הוא רק לפעמים מתחבא טוב יותר.