חידת פייתון ו C

דני תוכניתני חשב שיוכל לחשב מספרי פיבונאצ'י הרבה יותר מהר אם יעביר את פונקציית החישוב מ Python ל C. הפונקציה ב Python נראתה כך:

def fib(n):
  x, y = 0, 1
  for i in range(n):
    x, y = y, x + y

  return y

ודני שכבר יודע דבר או שניים על חיבור פייתון ל C הלך ותירגם את הקוד ל C באופן הבא:

static PyObject *
spam_fib(PyObject *self, PyObject *args)
{
 int n;
 if (!PyArg_ParseTuple(args, "i", &n))
  return NULL;

 unsigned long x = 0, y = 1;
 unsigned long temp;

 for (int i=0; i < n; i++) {
  temp = x;
  x = y;
  y = temp + x;
 }

 return PyLong_FromUnsignedLong(y);
}

אחרי קומפילציה ובדיקה קצרה של הקוד הבא:

import spam

print(spam.fib(5))

דני שמח, דחף את הקוד, העלה גירסה והמשיך לפנק את עצמו בכוס קפה. המים עוד לא הספיקו לרתוח כשהטלפונים התחילו להגיע...

מה דני שבר?