מילים ומשפטים

30/12/2020

כשלומדים שפה (שפת תכנות או שפה רגילה) חשוב לשים לב ללמוד גם מילים וגם תבניות של משפטים, ובניגוד לאינטואיציה - קשה מאוד לבנות אחד מתוך השני.

בגלל זה אנשים שלומדים לתכנת ונתקלים פעם ראשונה בלולאת for אולי מרגישים שהם מבינים מה הולך מסביב, אבל כשתבקש מהם לכתוב לולאת for מקוננת איבדת אותם וצריך להסביר הכל מההתחלה. בלולאת for מקוננת אין פקודה חדשה (זו אותה for פשוט עוד פעם ובתוך), אבל כן יש מבנה חדש. אותו דבר עם המבנה של רקורסיה שלא כולל פקודות חדשות ובכל זאת מהווה אתגר רציני למתכנתים בתחילת הדרך.

מצד שני ברגע שלמדנו מבנה מסוים אנחנו יכולים להשתמש בו בשפות חדשות ככל שנלמד את המילים בהן. לכן תוכנית שמדפיסה את לוח הכפל תיראה מאוד דומה ב C, perl, ruby, python, JavaScript או כל שפה פרוצדורלית אחרת שתיקחו. ברגע שיש בשפה תמיכה בלולאות for עם משתנה רץ, יהיה לנו קל לבנות בה את לוח הכפל. וברגע שיש בשפה פונקציות אנחנו יכולים לבנות בה את הרקורסיה, גם אם התחביר של הגדרת פונקציה וקריאה לה יהיו שונים בין שפות.

משמעות של מילה נגזרת מסך כל המשפטים בהם היא יכולה לקחת חלק, ולכן ככל שאנחנו לומדים יותר מבנים תכנותיים כך קל לנו יותר גם ללמוד פקודות חדשות בשפה.