• בלוג
 • חידת React: סטייט ופרופס

חידת React: סטייט ופרופס

דנית התוכניתנית רצתה לכתוב קומפוננטה שמאפשרת להציג ערך וגם לערוך אותו. בשביל זה היא יצרה בתוך הקומפוננטה שדה State בשם isEditing עם הלוגיקה הבאה:

 1. אם אנחנו במצב צפיה הערך של isEditing יהיה false ונציג אלמנט p עם הערך.

 2. אם אנחנו במצב עריכה הערך של isEditing יהיה true ונציג את הערך בתוך input.

המעבר בין המצבים יהיה באמצעות לחיצה על כפתור שיופיע ליד הקומפוננטה. הקוד נראה כך:

function EditableText(props) {
  const { value, setValue } = props;
  const [ isEditing, setIsEditing ] = useState(false);
  const inputRef = useRef(null);

  function startEdit() {
    setIsEditing(true);
  }

  function doneEdit() {
    setValue(inputRef.current.value);
    setIsEditing(false);
  }

  if (isEditing) {
    return (
      <>
        <input type="text" ref={inputRef} defaultValue={value} />
        <button onClick={doneEdit}>Save</button>
      </>
    );
  } else {
    return (
      <>
        <p>{value}</p>
        <button onClick={startEdit}>Edit</button>
      </>
    );
  }
}

ההרפתקנים שביניכם יכולים למצוא את הקוד עובד בקודסנדבוקס בקישור https://codesandbox.io/s/objective-cloud-x4zm7?file=/src/App.js.

אחרי שבועיים כל המחלקה התחילה להשתמש בקומפוננטה של דנית והחברים הגיעו עם דרישה חדשה: אם אפשר שהקומפוננטה תופיע אוטומטית במצב עריכה אם לא עבר ערך. אין בעיה אמרה דנית ועדכנה את שורת ה useState בקומפוננטה לגירסה הבאה:

 const [isEditing, setIsEditing] = useState(!value);

האם התיקון של דנית עבד? למה? ואם לא, מה עוד צריך כדי שאם הערך ריק הקומפוננטה תמיד תופיע במצב עריכה?