• בלוג
 • פירוק כפול ב JavaScript

פירוק כפול ב JavaScript

19/04/2021

מתכנתי JavaScript רבים כבר יודעים לעבוד עם Destructuring כדי לשבור מערך למספר משתנים, לדוגמה הקוד הבא שומר ב x את הערך 10 וב y את הערך 20:

const [x, y] = [10, 20];

ב React אנחנו משתמשים במנגנון זה הרבה כשמפעילים את הפונקציה useState. הפונקציה מחזירה מערך ואנחנו רגילים לכתוב:

const [value, setValue] = useState("");

בעיה מעניינת בכתיב הזה מתגלה כשאנחנו רוצים ליצור משתנה שלישי שיכיל את המערך כולו, בנוסף לשני המשתנים לכל אלמנט. אם נחזור לריאקט אפשר לדמיין אלמנט Input שיקבל ב property משתנה State ופונקציית עדכון וישתמש בהם כדי לשמור את המידע בסטייט של הקומפוננטה שיצרה אותו. משהו בסגנון הזה:

function Input(props) {
 const [value, setValue] = props.model;
 return (
  <input
   type="text"
   value={value}
   onChange={(e) => setValue(e.target.value)}
  />
 );
}

function App() {
  const model = useState("");
  const [value, setValue] = model;

  return (
    <div>
      <p>Hello {value}</p>
      <Input model={model} />
    </div>
  );
}

ואחרי שראינו את זה בפעולה אפשר להמשיך ולשאול אם אפשר לקצר את שתי השורות הראשונות בקומפוננטה App? למשל האם אפשר לכתוב את הקוד הבא:

const model = [value, setValue] = useState("");

והתשובה מורכבת.

הקוד יעבוד (לפחות בחלק מסביבות ההרצה) אבל לא יעשה את מה שרציתם שהוא יעשה. בכתיב כזה המילה const משפיעה רק על המשתנה הראשון model, והמשתנים value ו setValue יהיו משתנים גלובאליים. לכן הקוד יעבוד בסביבות שמאפשרות הגדרת משתנים גלובאליים בלי var, const או let. בכל מקרה אנחנו יודעים שמשתנים גלובאליים ב JavaScript רק מביאים צרות ולכן גם אם הכתיב עובד לא מומלץ להשתמש בו.

מה כן אפשר? הגירסה הבאה עובדת ועושה בדיוק את מה שצריך, אבל לא בטוח שהיא יותר פשוטה מהגירסה הראשונה:

export default function App() {
 const model = useState(""),
  [value, setValue] = model;

 return (
  <div className="App">
   <p>Hello {value}</p>
   <Input model={model} />
  </div>
 );
}