• בלוג
 • שאלות לראיונות עבודה: הפקודה throw ב Node.JS

שאלות לראיונות עבודה: הפקודה throw ב Node.JS

27/05/2021

במדריך Hello World של RabbitMQ הם הציגו את הקוד הבא בתור דוגמה לקוד ששולח הודעה לתור הודעות:

var amqp = require('amqplib/callback_api');

amqp.connect('amqp://localhost', function(error0, connection) {
 if (error0) {
  throw error0;
 }
 connection.createChannel(function(error1, channel) {
  if (error1) {
   throw error1;
  }
  var queue = 'hello';
  var msg = 'Hello world';

  channel.assertQueue(queue, {
   durable: false
  });

  channel.sendToQueue(queue, Buffer.from(msg));
  console.log(" [x] Sent %s", msg);
 });
});

דני דפדפני רצה לשים את הקוד בתוך פונקציה ולהפעיל אותה בתוך try/catch כדי להציג הודעת שגיאה יפה יותר אם החיבור לתור נכשל, אז הוא עדכן את הקוד שיראה כך:

var amqp = require('amqplib/callback_api');

function doSend() {

  amqp.connect('amqp://localhost', function(error0, connection) {
  if (error0) {
    throw error0;
  }
  connection.createChannel(function(error1, channel) {
    if (error1) {
    throw error1;
    }
    var queue = 'hello';
    var msg = 'Hello world';

    channel.assertQueue(queue, {
    durable: false
    });

    channel.sendToQueue(queue, Buffer.from(msg));
    console.log(" [x] Sent %s", msg);
  });
  });
}

try {
  doSend();
} catch (err) {
  console.log('Sorry connection failed. Try again next year');
}

ולשאלות:

 1. האם התוכנית של דני עבדה? האם תודפס הודעת השגיאה שלו במקרה של כישלון בחיבור?

 2. למה היא לא עבדה?

 3. איך הייתם מעדכנים את הקוד, בלי לשנות את קוד הפונקציה doSend או החתימה שלה, כדי להציג את הודעת השגיאה של דני?

 4. איך הייתם ממליצים לעדכן את קוד הפונקציה doSend והחתימה שלה כדי שיהיה יותר קל לקוד חיצוני לטפל בשגיאות?

אפשר לפרסם את התשובות שלכם בתגובות או אם אתם לא בטוחים שווה לקרוא את המדריך הזה כדי ללמוד איך לטפל בשגיאות ב Node.JS.