• בלוג
 • טיפ דוקר: משימות מתוזמנות

טיפ דוקר: משימות מתוזמנות

04/06/2021

אנחנו יודעים איך להרים סרביס בדוקר עבור בסיס נתונים או שרת API, אבל איך מרימים סרביס שיריץ משימה מתוזמנת, למשל יריץ סקריפט מסוים פעם ביום? והאם זה צריך להיות סרביס נפרד?

נתחיל בתשובה השניה: אפשר בהחלט להריץ משימה מתוזמנת מתוך שרת שרץ בתוך קונטיינר, למשל באמצעות יצירת Cron Job על אותו השרת כחלק מהאימג'. ובכל זאת אני לא אוהב את הפיתרון הזה כי אני לא רוצה לחשוב על משימות מתוזמנות ומה קורה להן כשאני מוסיף קונטיינרים. הרבה יותר נוח להפריד את המשימות המתוזמנות לסרביסים משלהן ואת שרתי ה API לסרביסים אחרים.

עכשיו לתשובה הראשונה ומסתבר שגם היא לא מסובכת. בשביל להרים סרביס שפעם ביום יבצע איזושהי פעולה אני מגדיר ב Dockerfile שיריץ את הפקודה cron ובנוסף יוצר Cron Job כחלק מהאימג' שיריץ את המשימה המתוזמנת. כאן יש דוגמה שמצאתי למאגר עם כל הקבצים: https://github.com/cheyer/docker-cron

אבל היא לא עבדה כשניסיתי ולכן הייתי צריך לעדכן חלק מהקוד. אלה הקבצים שכן עבדו לי:

הקבצים המרכזיים משם הם הקובץ crontab שמגדיר את זמני הביצוע:

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * command to be executed

* * * * * /script.sh
# An empty line is required at the end of this file for a valid cron file.

הקובץ script.sh שמכיל את הסקריפט שצריך להריץ:

echo "$(date): executed script"

וכמובן הכי חשוב הוא ה Dockerfile:

FROM alpine:3.6

COPY crontab /etc/crontabs/root
COPY script.sh /

RUN chmod +x /script.sh

CMD ["crond", "-f", "-d", "8"]

בניה של האימג' והרצה תתן לכם את פלט המשימה המתוזמנת ל STDOUT של הקונטיינר כך שאפשר יהיה לראות את הפלט עם docker logs.