• בלוג
 • איך לסגור את האתר בשבת עם Haproxy ו Lua

איך לסגור את האתר בשבת עם Haproxy ו Lua

13/06/2021

הפרוקסי (haproxy) היה הפרוקסי החביב עליי פחות או יותר מהרגע הראשון שהתחלתי להשתמש בו וככל שלמדתי עליו יותר כך רק מצאתי יותר דברים לאהוב. המטרה בגדול של haproxy היא לקבל תנועה שמגיעה מהעולם לתוך המערכת שלכם ולנתב אותה לשרתים הפנימיים כך שלא יהיה יותר מדי עומס על שרת ספציפי (מה שנקרא Load Balancing), וגם ובעיקר לזהות מאפיינים של בקשה ולנתב אותה לשרת הפנימי המתאים. הוא מתחרה ב nginx וב envoy ולדעתי הוא פשוט יותר משניהם.

טריק נחמד שאפשר לעשות עם haproxy הוא להרחיב אותו באמצעות Lua. באופן רגיל אנחנו יכולים להשתמש ב ACL-ים כדי לנווט בקשות לשירותים מסוימים לפי תוכן הבקשה, לדוגמה השורה הבאה בקובץ הקונפיגורציה:

http-request deny if { path -i -m beg /api/ } { src 10.0.0.0/16 }

תעצור בקשות שמגיעות מהרשת 10.0.0.0/16 ומיועדות לנתיב שמתחיל ב /api. או השורה הזאת:

redirect scheme https if !{ ssl_fc }

תשלח ללקוח HTTP Redirect אם הוא לא פנה ב HTTPS.

אבל הדבר הגדול באמת הוא שאנחנו יכולים להוסיף פונקציות כמו src ו path בעצמנו באמצעות קוד lua. לדוגמה קוד lua הבא:

core.register_fetches("dow", function(txn)
 return os.date("*t").wday
end)

מייצר ל Haproxy פונקציה חדשה בשם dow שמחזירה את היום בשבוע (מתחיל מ-1 ליום ראשון).

עכשיו נניח ששמרתי את קוד ה lua מהדוגמה בקובץ /usr/local/etc/haproxy/dow.lua, ונניח שיש לי שני שרתי אפליקציה על הרשת, אחד בשם web שמציג את התוכן האמיתי שלי והשני בשם closed שמציג דף שאומר שהאתר סגור כעת; אז אני יכול לכתוב את קובץ הגדרות ה haproxy.cfg הבא כדי לסגור את האתר בסופי שבוע:

global
 log /dev/log local0
 log /dev/log local1 notice
 user haproxy
 group haproxy
 daemon
 lua-load /usr/local/etc/haproxy/dow.lua

defaults
 log global
 mode http
 timeout connect 10s
 timeout client 30s
 timeout server 30s
 option httplog
 option dontlognull

frontend default
 bind :80
 use_backend closed if { lua.dow() eq 6 } || { lua.dow() eq 7 }
 default_backend web

backend web
 server s1 web:80

backend closed
 server s1 closed:80

הבלוק המעניין הוא הבלוק frontend ובפרט השורות:

use_backend closed if { lua.dow() eq 6 } || { lua.dow() eq 7 }
default_backend web

הפונקציה lua.dow היא פונקציית ה lua שכתבתי שמחזירה את היום בשבוע, והשורה בבלוג הגלובל:

lua-load /usr/local/etc/haproxy/dow.lua

היא שהיתה אחראית לטעינת קובץ ה lua וציון הנתיב אליו.