חידת Node.JS ו Winston

12/07/2021

לפני כמה ימים הראיתי כאן איך לכתוב לוגים של שרת Node.JS באמצעות Winston. מה שלא סיפרתי לכם זה שלוינסטון יש המון הרחבות שמאפשרות לו לכתוב את הלוגים לאינסוף יעדים.

בפרויקט שהקמתי לא מזמן רציתי להוציא את הלוגים של וינסטון לשרת לוגים מרוחק שהריץ syslog. בתמימותי כתבתי את הקוד הבא כדי לאתחל אוביקט logger:

const winston = require('winston');
require('winston-syslog').Syslog;


// creates a new Winston Logger
const logger = winston.createLogger({
 level: 'debug',
 format: winston.format.combine(
  winston.format.timestamp(),
  winston.format.printf(({ level, message, timestamp }) => (
   `${timestamp} ${level}: ${message}`
  )),
 ),
 transports: [
  new winston.transports.Syslog({
   host: process.env.SYSLOG_NG_HOST,
   app_name: process.env.SYSLOG_NG_APPNAME,
  }),
 ],
});

logger.stream = {
 write(message, _encoding) {
  logger.info(message);
 }
};

module.exports = logger;

הקוד עבד אבל כלל מוקש לא נעים בכלל. נסו למצוא מה היה הבאג ולספר בתגובות.