• בלוג
  • איפור ואבטחת מידע

איפור ואבטחת מידע

12/08/2021

הם לא הולכים ביחד, והבעיה שהאיפור רק מחמיר את המצב. נפלתי במקרה על הדף הזה היום: https://docs.npmjs.com/docker-and-private-modules

זה מתוך התיעוד של npm. הדף מסביר איך ליצור קובץ .npmrc בתור Docker Image, למשל בשביל למשוך אימג' ממאגר פרטי. הם ממליצים להשתמש ב Dockerfile הבא:

FROM risingstack/alpine:3.3-v4.3.1-3.0.1
ARG NPM_TOKEN
COPY .npmrc .npmrc
COPY package.json package.json
RUN npm install
RUN rm -f .npmrc
# Add your source files
COPY . .
CMD npm start

ובתבנית הבאה עבור npmrc:

//registry.npmjs.org/:_authToken=${NPM_TOKEN}

שימו לב לאיפור: לא כותבים את הטוקן בתוך הקוד אלא משתמשים במשתנה ומוחקים את הקובץ .npmrc אחרי שהשתמשו בו כדי להפעיל npm install. אבל כמובן שזה איפור כי אנחנו יודעים שכל פקודה שמריצים בתוך Dockerfile נשמרת בהיסטוריה של האימג'. תוכן המשתנה NPM_TOKEN יהיה גלוי לכל מי שיש לו את האימג', בדיוק כמו שהיה אם היינו פשוט שומרים את הקובץ .npmrc עם הטוקן בתוך האימג'.

בשביל המשחק לקחתי את ה Dockerfile שלהם ובניתי ממנו אימג' וגם פירסמתי אותה ב Dockerhub. תראו אם תצליחו לגלות מה הערך של NPM_TOKEN בדוגמה שלי: https://hub.docker.com/layers/ynonp/dtest/latest/images/sha256-7eb4139557b15d6dd86cd5d9511863aaa03cb4271f3f799d701d5c80aa357575?context=explore&tab=layers.