• בלוג
 • פייתון ומפתחות בלי מרכאות

פייתון ומפתחות בלי מרכאות

באג מעניין בתוכנית שלי הזכיר לי לפני כמה ימים למה חשוב להשתמש ב Type Checking בפייתון. הקוד שלי אחרי ניקוי נראה משהו כזה:

filters = [
    { id: 12, filter: None },
    { id: 15, filter: None },
    { id: 16, filter: lambda x: x > 7 }
    ]

def run_filter(filter_id, data):
  fn = next(x for x in filters if x.get("id") == filter_id)["filter"]
  return [x for x in data if fn(x)]

print(run_filter(16, [2, 5, 9, 11, 20]))

במקום להפעיל את פילטר מספר 16 הקוד מתרסק עם השגיאה הבאה:

Traceback (most recent call last):
 File "/Users/ynonp/tmp/blog/c.py", line 11, in <module>
  print(run_filter(16, [2, 5, 9, 11, 20]))
 File "/Users/ynonp/tmp/blog/c.py", line 8, in run_filter
  fn = next(x for x in filters if x.get("id") == filter_id)["filter"]
StopIteration

שאומרת ש next נכשל כי הוא לא מצא אף פילטר שמתאים לתנאי. זה מוזר כי אני די בטוח שהוגדר פילטר שה id שלו הוא 16. כרגע הקוד לא כולל Type Hints ולכן גם mypy לא מתלונן.

נוסיף Type Hints ונראה אם זה יעזור לקבל יותר מידע:

from collections.abc import Callable
from typing import TypedDict 

class Filter(TypedDict):
  id: int
  filter: Callable[[int], bool]|None

filters: list[Filter] = [
    { id: 12, filter: None },
    { id: 15, filter: None },
    { id: 16, filter: lambda x: x > 7 }
    ]

def run_filter(filter_id, data):
  fn = next(x for x in filters if x.get("id") == filter_id)["filter"]
  return [x for x in data if fn(x)]

print(run_filter(16, [2, 5, 9, 11, 20]))

התוכנית עדיין מתרסקת אבל עכשיו לפחות mypy מצליח למצוא בעיות:

$ mypy b.py

b.py:9: error: Expected TypedDict key to be string literal
b.py:10: error: Expected TypedDict key to be string literal
b.py:11: error: Expected TypedDict key to be string literal
Found 3 errors in 1 file (checked 1 source file)

מבט ממוקד יותר בשורה 9 חושף את הבעיה:

{ id: 12, filter: None },

שכחתי לכתוב מרכאות מסביב למפתחות id ו filter. פייתון ביום רגיל היה כועס על מפתחות במילון בלי מרכאות, אבל בגלל שהמילים id ו filter הן פונקציות מובנות בשפה הוא לא התרגש והשתמש בפונקציה בתור מפתח. אם היינו מוסיפים שורת הדפסה היינו מגלים שהמילון נראה בכלל ככה:

[{<built-in function id>: 12, <class 'filter'>: None}, {<built-in function id>: 15, <class 'filter'>: None}, {<built-in function id>: 16, <class 'filter'>: <function <lambda> at 0x1032b3d90>}]

וכמו תמיד כשמבינים את הבעיה התיקון הוא החלק הקל:

from collections.abc import Callable
from typing import TypedDict 

class Filter(TypedDict):
  id: int
  filter: Callable[[int], bool]|None

filters: list[Filter] = [
    { "id": 12, "filter": None },
    { "id": 15, "filter": None },
    { "id": 16, "filter": lambda x: x > 7 }
    ]

def run_filter(filter_id, data):
  fn = next(x for x in filters if x["id"] == filter_id)["filter"]
  return [x for x in data if fn(x)]

print(run_filter(16, [2, 5, 9, 11, 20]))

הגירסה האחרונה כבר מצליחה להדפיס את כל הערכים שעוברים את הפילטר, ובנוסף mypy לא מוצא יותר שגיאות.

אז נכון צריך לא מעט מזל רע בשביל ליפול בדיוק על הפונקציות המובנות בשפה במילונים שלכם, ודווקא בגלל זה שווה להתרגל לכתוב Type Hints בכל הזדמנות.