• בלוג
 • חידת ריאקט: פרידה מקומפוננטה

חידת ריאקט: פרידה מקומפוננטה

08/11/2021

נתון הקוד הבא שכולל שתי קומפוננטות:

import React from 'react';

function Yo() {
 React.useEffect(function() {
  alert('bye bye');
 }, []);

 return <p>Yo</p>;
}

export default function App() {
 function handleClick() {
 }

 return (
  <div className="App">
   <Yo />
   <button onClick={handleClick} >Say bye bye</button>
  </div>
 );
}

עדכנו את קוד הקומפוננטה App כך שלחיצה על הכפתור תגרום להצגת ה alert שמוגדר ב Yo.

אין צורך לשנות את הקוד של Yo ואין לבצע כל שינוי ויזואלי בממשק.