קל לשנות

הנה רשימה חלקית של דברים שאנחנו בונים מסודרים לפי כמה קל לשנות אותם:

  1. מימוש של פונקציה

  2. חתימה של פונקציה

  3. רשימת פונקציות או מחלקות שמיוצאות ממודול

  4. רשימת טבלאות ב DB ועמודות של כל טבלה

  5. רשימת API Routes והחלטה על הפרמטרים של כל נתיב

  6. פרוטוקולים לתקשורת בין מערכות (API ציבורי)

קוד משתנה כל הזמן, עדכונים בבסיס הנתונים הרבה יותר איטיים ומסוכנים, עדכון של API Routes עלול להשפיע על מערכות חיצוניות ולכן דורש סינכרון שינויים בין מספר צוותים, שינוי Public API אומר שהרבה לקוחות שלכם יצטרכו לעדכן את הקוד שלהם וזה סינכרון אפילו יותר מורכב משינוי פנימי בארגון.

בבניית מוצר חדש שווה לשים לב ולמקד את ההשקעה במקום הנכון - בחירת API ציבורי בעייתי עלולה לסבך לכם את הקוד של כל המערכת בצורה שיהיה מאוד קשה לתקן בהמשך.