• בלוג
  • היום למדתי: משתנים גלובאליים ב node.js

היום למדתי: משתנים גלובאליים ב node.js

27/01/2022

פיצ'ר שאף פעם לא חשבתי שאצטרך ב Node.JS הוא המשתנה המיוחד global. כמו window בדפדפן, global הוא האוביקט ש node הולך אליו כשפניתם למשתנה אבל node לא מצליח למצוא את המשתנה הזה בשום מקום. על global אנחנו נוכל למצוא את הדברים הגלובאליים של נוד כמו setTimeout, clearTimeout וכמובן גם את global עצמו.

בעזרת global אנחנו יכולים לשתול משתנה גלובאלי בקובץ אחר. לדוגמה נניח שיש לי קובץ בשם b.js עם התוכן הבא:

console.log(foo);

אז ברור שאם ננסה להריץ ישירות את b.js נקבל שגיאה כי foo אינו משתנה מוגדר. אבל במקום להריץ את b.js אני יכול לכתוב קובץ חדש בשם a.js לדוגמה עם התוכן הבא:

global.foo = 10;
const b = require('./b.js');

ועכשיו כשאני מריץ את a.js הוא יטען את b.js ו b כבר ימצא את המשתנה foo כי הוא הוגדר על global בקובץ a.

נ.ב. מתי נרצה להשתמש ב global אתם שואלים? בגדול אף פעם. בקטן דמיינו שאתם צריכים להריץ בדיקות עם react-testing-library בתוך סביבת node.js, למשל ב jest או mocha. דמיינו גם שהיישום שלכם טוען איזה קובץ שמותאם לריצה בדפדפן כי הוא משתמש באיזשהו אוביקט גלובאלי כמו window, fetch או IntersectionObserver (כן יש דבר כזה). עכשיו בשביל להריץ את הבדיקה על היישום שלכם אתם צריכים שאותו קובץ יצליח למצוא את ה window או ה fetch הגלובאליים.

הספריה node-window-polyfill מספקת דוגמה לשימוש כזה ב global כדי לייצר משתנה window שכולם יכירו. הנה סניפט ממנה שממחיש את הנקודה:

var globalObject = global;

var registerWindow = function () {
    globalObject.window = globalObject.window || {};
    exports.registerWindowProperties();
};

אחרי import לספריה זו אפשר להתחיל לטעון קבצי קוד שנכתבו לדפדפן ומחפשים אוביקט window, כי הם ימצאו את האוביקט עם כל המאפיינים שהם ציפו להם.