• בלוג
  • למה צריך להוסיף `@latest` בהפעלת npx?

למה צריך להוסיף `@latest` בהפעלת npx?

22/01/2022

אם אתם משתמשים ב npx מספיק זמן תוכלו לשים לב שהוא לא תמיד בוחר את הגירסה החדשה ביותר של הכלים להרצה. אצלי על המכונה npx התחיל לאחרונה לקטר על create-react-app:

$ npx create-react-app yoyo
Need to install the following packages:
  create-react-app
Ok to proceed? (y)

You are running `create-react-app` 4.0.3, which is behind the latest release (5.0.0).

We no longer support global installation of Create React App.

Please remove any global installs with one of the following commands:
- npm uninstall -g create-react-app
- yarn global remove create-react-app

The latest instructions for creating a new app can be found here:
https://create-react-app.dev/docs/getting-started/

מיותר לציין שאין לי שום התקנה גלובאלית של create-react-app ולכן שתי ההצעות שלו להסרת create-react-app לא היו רלוונטיות.

מה קרה כאן? זה פשוט - גם ל npx יש cache. הוא שומר אותו בתיקיית ~/.npm/_npx. כשהוא שואל אותי אם להתקין את create-react-app ואני מאשר הוא שם לב שלא ביקשתי גירסה מסוימת, אז הולך ל cache, מוצא שם את גירסה 4 ומתקין אותה.

דרך קלה לצאת מזה היא לציין את הגירסה, וזו המשמעות של כרוכית latest - כלומר הפעלה כזו:

$ npx create-react-app@latest yoyo

דרך שניה שנותנת פיתרון יותר יציב היא פשוט לרוקן את ה cach של npx. נכון זה אומר שהמחשב שלכם יצטרך לעבוד קצת יותר קשה בפעם הבאה שתפעילו כלים שהיו שמורים שם קודם, אבל אחרי זה שוב יהיו לכם את הגירסאות החדשות ביותר:

$ rm -rf ~/.npm/_npx
$ npx create-react-app yoyo