• בלוג
  • אף אחד אף פעם לא ירצה את זה

אף אחד אף פעם לא ירצה את זה

26/04/2022

הפונקציות atob ו btoa של JavaScript משמשות להמרה של מחרוזות ל Base64 ובחזרה. מכל מיני אילוצים טכניים מאפייני שפת JavaScript החליטו שהן יעבדו טוב רק על מחרוזות ASCII כלומר מחרוזות באנגלית בלבד. אז אני יכול לכתוב:

> btoa("ninja")
'bmluamE='

אבל לא יכול לכתוב:

> btoa('תפוז')
Uncaught:
DOMException [InvalidCharacterError]: Invalid character
    at new DOMException (node:internal/per_context/domexception:70:5)
    at __node_internal_ (node:internal/util:497:10)
    at btoa (node:buffer:1229:13)

לכן ה Best Practice בשביל להשתמש בפונקציות אלה הוא להשתמש בעוד המרה לפני הפעלתן. כך מהתיעוד:

function utf8_to_b64( str ) {
  return window.btoa(unescape(encodeURIComponent( str )));
}

function b64_to_utf8( str ) {
  return decodeURIComponent(escape(window.atob( str )));
}

הקידוד ל Base64 בשיטה שמוצעת בתיעוד הוא בדיוק מה שאני מקבל משפה כמו Ruby כברירת מחדל. הבחירה של מתכנני JavaScript לבנות API שיעבוד רק על טקסטים מסוימים היא מוקש שמחכה להתפוצץ. אלה בדיוק הבאגים שקורים רק ללקוח ספציפי ואחרי זה קשה למצוא אותם.

מה עושים? בתור משתמשים של API חשוב להבין איזה מקרי קצה מפילים אותו ואיזה Best Practices מומלצים בעבודה איתו. גם אם נראה לכם שאף אחד אף פעם לא ירצה לבחור סיסמה בעברית, עדיין שווה לעבוד לפי ה Best Practices כדי למנוע בעיות בעתיד. ואם יום אחד תחליטו להיות בעצמכם מתכנני APIs, שווה לדאוג שהדרך הנכונה תהיה גם הדרך הקלה.