שלב 2

לפני כמה ימים סיפרתי פה איך שרבטטי בוט טלגרם בפייתון כדי להחליף את הבוט שהיה לנו באליקסיר, בגלל שהישן הפסיק לעבוד ועדכון כל התלויות של האליקסיר לא נראה לי שווה את ההשקעה. על הדרך מחקתי 90% מהקוד של הבוט.

ואז התחילו הבעיות:

 1. הבוט החדש לא הצליח לפצל הודעות ארוכות כמו שצריך

 2. הבוט החדש לא שלח הודעות Markdown אלא טקסט רגיל, ולכן דוגמאות הקוד הופיעו שבורות בערוץ.

מה שלא סיפרתי זה שבגלל לוחות הזמנים (הבוט הישן לא עבד, לא היה ברור איך לתקן אותו ורציתי בוט חדש מהר), גם דילגתי על כל הכללים של תהליך פיתוח תקין:

 1. את הקוד כתבתי ישירות על שרת ה Production ב vi.

 2. את הטוקן של טלגרם כתבתי Hard Coded בתוך הסקריפט.

 3. על Source Control או בדיקות לא היה מה לדבר.

הרבה תוכניות קטנות מתחילות ככה, עם התפיסה שזה רק משהו זמני, קטן, שפותר עכשיו איזו בעיה דחופה ובעתיד כשיהיה זמן נסדר את זה. הרבה תוכניות קטנות גם נשארות במצב הזה, וגם הבוט שלי היה בקלות יכול להישאר באותו בור. כל מה שהיה צריך זה לתקן את הבאגים באותו vi ועל אותו שרת פרודקשן. כנראה שזה אפילו היה לוקח פחות זמן.

אבל על הנקודה הזאת שתוכנית כבר עובדת ועושה משהו עדיף להסתכל בתור הזדמנות. התיקון לא חייב לקרות באותו יום שהבעיות התגלו, אבל כשכבר יושבים לתקן שווה להשקיע עוד כמה שעות ולסדר את כל הדברים שדילגנו עליהם בגירסה הראשונה והמהירה:

 1. להעביר את הקוד לגיט מסודר.

 2. להוסיף בדיקות ל flows החשובים או לפחות לאלה שהיו שבורים.

 3. לבנות מנגנון Deploy מסודר שישתמש ב CI (במקום להעתיק קבצים עם rsync).

 4. להעביר החוצה סודות למשתני סביבה.

וזה בדיוק היה שלב 2 בפיתוח הבוט, שאולי חלקכם שמתם לב אליו בפירסומים והמחיקות שעשיתי במהלך אתמול. הקוד המעודכן של הבוט עלה לגיטהאב ואתם מוזמנים לקרוא אותו כאן: https://github.com/ynonp/blog-to-telegram

תוספת ראשונה לקוד היא מבנה התיקיות, עם תיקיה אחת לתוכנית ותיקיה לבדיקות.

תוספת שניה לקוד היא הקובץ .github/workflows שמעלה מכונה שמתקינה את כל התלויות ומריצה את התוכנית פעם ביום בשעה שמונה בבוקר. אני מקווה שהמעבר ל Github Action יגרום לסקריפט להיות יותר יציב ולא להישבר גם אם השרת עמוס או שודרג. זה ה Workflow:

# This workflow will install Python dependencies, run tests and lint with a single version of Python
# For more information see: https://help.github.com/actions/language-and-framework-guides/using-python-with-github-actions

name: publish-daily-post-to-telegram

on: 
 workflow_dispatch:
 schedule:
  - cron: "0 8 * * *" 


permissions:
 contents: read

jobs:
 publish:

  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
  - uses: actions/checkout@v3
  - name: Set up Python 3.10
   uses: actions/setup-python@v3
   with:
    python-version: "3.10"
  - name: Install dependencies
   run: |
    python -m pip install --upgrade pip
    if [ -f requirements.txt ]; then pip install -r requirements.txt; fi
  - name: run
   env:
    TELEGRAM_TOKEN: ${{ secrets.TELEGRAM_TOKEN }}
   run: |
    python blog_to_telegram/publish_daily_post.py

המעבר לגיטהאב ול Workflow גם הכריח אותי להוציא את הסוד מהקובץ לתוך Secret של גיטהאב, וקידם אותי עוד צעד בדרך לקוד טוב יותר.

כמובן ששלב שני הוא לא סוף הדרך. נשאר עוד:

 1. להוסיף Workflow שכל פעם שדוחפים קוד חדש יריץ אוטומטית את כל הבדיקות.

 2. להוסיף בדיקות (כרגע יש רק בדיקות למנגנון פיצול ההודעות).

 3. להוסיף קובץ Readme ותיעוד בתוך הקוד.

אבל זה יחכה לבאג הבא או ל Pull Request מכם. מה שיבוא קודם.