• בלוג
 • היום למדתי: איך למצוא כתובת IP בלי ifconfig

היום למדתי: איך למצוא כתובת IP בלי ifconfig

05/08/2022

בוובינר WSL שהתקיים אתמול רציתי להראות שכתובת ה IP של מכונת הלינוקס הוירטואלית שונה מכתובת ה IP של מכונת החלונות שמארחת אותה. הופתעתי לראות שה Ubuntu הוירטואלי לא ממש שמח להריץ ifconfig. וזה לא בגלל שהיה וירטואלי.

הפקודה ifconfig היא מיושנת ויש לה כמה מגבלות שלעולם לא יתוקנו, ולכן הפקודה המודרנית והמומלצת לשימוש היא ip. בשביל למצוא כתובת ip של מכונה אני יכול להפעיל:

$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether 52:54:00:1f:e8:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.64.4/24 brd 192.168.64.255 scope global dynamic enp0s1
    valid_lft 56632sec preferred_lft 56632sec
  inet6 fd5e:dcce:7fd0:a7fb:5054:ff:fe1f:e84c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    valid_lft 2591997sec preferred_lft 604797sec
  inet6 fe80::5054:ff:fe1f:e84c/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: br-20cce5ed46b0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
  link/ether 02:42:2a:b6:7a:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.20.0.1/16 brd 172.20.255.255 scope global br-20cce5ed46b0
    valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-9946704f08d6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
  link/ether 02:42:c3:91:58:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-9946704f08d6
    valid_lft forever preferred_lft forever
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
  link/ether 02:42:4d:37:b0:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    valid_lft forever preferred_lft forever

וכמו עם ifconfig גם פה אני יכול לסנן את כל הבלאגן:

$ ip addr show | grep -w inet
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet 192.168.64.4/24 brd 192.168.64.255 scope global dynamic enp0s1
  inet 172.20.0.1/16 brd 172.20.255.255 scope global br-20cce5ed46b0
  inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-9946704f08d6
  inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0

אפשר גם להפעיל ולכבות איתה ממשקי רשת, אבל המתג שאני אהבתי הוא בכלל האות n, שמציגה את כל השכנים ברשת מפרוטוקול arp:

$ ip n
192.168.64.1 dev enp0s1 lladdr 52:ed:3c:d3:64:64 REACHABLE
fd5e:dcce:7fd0:a7fb:10c8:64d2:15b:ca05 dev enp0s1 lladdr 52:ed:3c:d3:64:64 router STALE
fe80::50ed:3cff:fed3:6464 dev enp0s1 lladdr 52:ed:3c:d3:64:64 router STALE

דף התיעוד הוא כאן: https://linux.die.net/man/8/ip

והיום הוא יום מצוין להתחיל להתרגל. ואם האצבעות שלכם ממש מתעקשות על התחביר הישן, תמיד אפשר להפעיל:

$ alias ifconfig="ip addr show"

ולהרגיש כאילו כלום לא השתנה.