• בלוג
 • טיפ טייפסקריפט: יצירת שלד לממשק מהרשת

טיפ טייפסקריפט: יצירת שלד לממשק מהרשת

11/08/2022

החבילה json-to-ts היא חבילת JavaScript מדליקה (כתובה בטייפסקריפט כמובן) שיכולה לחסוך הרבה עבודה כשכותבים קוד שעובד מול APIs. התפקיד שלה הוא פשוט לקחת אוביקט JSON ולהפוך אותו ל Interface בטייפסקריפט, ואנחנו יכולים להשתמש בה בתוך תוכנית בצורה הבאה:

import JsonToTS from 'json-to-ts';
import fetch from 'node-fetch';
const url = process.argv[2];

async function main() {
 const json = (await (await fetch(url)).json());
 JsonToTS(json).forEach( typeInterface => {
  console.log(typeInterface)
 })
}

main();

ניקח URL לדוגמה שמחזיר אוביקט JSON:

$ curl https://swapi.dev/api/people/1/ | jq

{
 "name": "Luke Skywalker",
 "height": "172",
 "mass": "77",
 "hair_color": "blond",
 "skin_color": "fair",
 "eye_color": "blue",
 "birth_year": "19BBY",
 "gender": "male",
 "homeworld": "https://swapi.dev/api/planets/1/",
 "films": [
  "https://swapi.dev/api/films/1/",
  "https://swapi.dev/api/films/2/",
  "https://swapi.dev/api/films/3/",
  "https://swapi.dev/api/films/6/"
 ],
 "species": [],
 "vehicles": [
  "https://swapi.dev/api/vehicles/14/",
  "https://swapi.dev/api/vehicles/30/"
 ],
 "starships": [
  "https://swapi.dev/api/starships/12/",
  "https://swapi.dev/api/starships/22/"
 ],
 "created": "2014-12-09T13:50:51.644000Z",
 "edited": "2014-12-20T21:17:56.891000Z",
 "url": "https://swapi.dev/api/people/1/"
}

וזה מה שיוצא כשאני מעביר אותו לתוכנית שלי:

$ node tsify.mjs https://swapi.dev/api/people/1/

interface RootObject {
 name: string;
 height: string;
 mass: string;
 hair_color: string;
 skin_color: string;
 eye_color: string;
 birth_year: string;
 gender: string;
 homeworld: string;
 films: string[];
 species: any[];
 vehicles: string[];
 starships: string[];
 created: string;
 edited: string;
 url: string;
}

אז נכון צריך לסדר את השם RootObject וצריך להפוך את כל המערכים מ any[] לסוג הנכון שלהם, אבל במהלך כתיבת קוד כלי כזה יכול לחסוך הרבה זמן. עכשיו רק נשאר לכתוב vim plugin שייתן לי לכתוב בקוד משהו כמו:

interface https://swapi.dev/api/people/1/

ויהפוך את זה אוטומטית לתוצאה של הסקריפט.