• בלוג
  • טיפ JavaScript: עדכון פרמטרים של שורת כתובת

טיפ JavaScript: עדכון פרמטרים של שורת כתובת

18/10/2022

כתובת אינטרנט יכולה להכיל פרמטרים אחרי סימן שאלה שמגיעים בפורמט של שם הפרמטר ואז סימן שווה ואז הערך שלו - למשל בכתובת הבאה יש שני פרמטרים בשמות foo ו bar עם הערכים 10 ו 20:

http://www.tocode.co.il?foo=10&bar=20

אם אתם עדיין משתמשים בביטויים רגולאריים או פונקציות לעריכת טקסט כדי לקבל ולעדכן את הערכים של אותם פרמטרים, תשמחו לשמוע שמזמן יש פיתרון חדש שעובד ברוב הדפדפנים ונקרא URLSearchParams. בשביל להשתמש בו אני יוצר אוביקט URL מהכתובת, ואז קורא לפונקציה searchParams של אותו אוביקט. כשיש לי ביד searchParams אני יכול להפעיל את הפונקציות שלו כדי לקרוא ולעדכן את משתני החיפוש. הפונקציות המעניינות הן:

  1. פונקציית get שמקבלת שם של פרמטר ומחזירה את הערך הראשון שמקושר אליו

  2. פונקציית append שמוסיפה ערך חדש לפרמטר (יכולים להיות כמה מופעים של אותו פרמטר, אז שימו לב לקרוא לה כמה פעמים רק אם אתם באמת צריכים - למשל בשביל לייצג מערך).

  3. פונקציית set שמעדכנת ערך של פרמטר ומשאירה רק מופע אחד שלו.

את שאר הפונקציות אפשר למצוא בתיעוד כאן: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams

בעזרת אותן פונקציות אני יכול לשלוף ולהדפיס את הערכים של foo ו bar מהכתובת הקודמת:

const url = new URL("http://www.tocode.co.il?foo=10&bar=20");

> url.searchParams.get('foo')
'10'

> url.searchParams.get('bar')
'20'

או לעדכן את אחד הערכים, להוסיף פרמטר חדש ולקבל את הכתובת המעודכנת:

> url.searchParams.set('foo', 'new value')
> url.searchParams.set('newKey', 12)

> url.toString()
'http://www.tocode.co.il/?foo=new+value&bar=20&newKey=12'