• בלוג
  • הודעות שגיאה מטעות

הודעות שגיאה מטעות

שגיאה בתוכנה הדפיסה לי את ההודעה הבאה ללוג:

Permissions should be u=rwx (0700).

בהדפסת הודעת שגיאה למשתמשים שווה לשים לב שאנחנו נותנים להם הוראות מדויקות איך לתקן את השגיאה ולהמשיך הלאה. לא זה המצב בשגיאה המודבקת. אם אני לוקח קובץ שיש לו הרשאות לא מתאימות למשל:

$ ls -l b.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Nov 16 12:39 b.txt

ומריץ את הפקודה:

$ chmod u=rwx b.txt

ההרשאות עדיין יהיו לא מתאימות:

$ ls -l b.txt
-rwxrw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Nov 16 12:39 b.txt

למעשה אפשר להסיק מהודעת השגיאה שתי פקודות שונות להריץ - האחת, chmod u=rwx, תשנה רק את ההרשאות לבעלים של הקובץ; השניה, chmod 0700, באמת תוריד גם את ההרשאות מכל האחרים.

הודעת שגיאה טובה יותר היתה מציגה שתי אפשרויות שקולות, למשל היה עדיף לכתוב:

Permissions should be a=,u=rwx (0700).

או אפילו:

Permissions should be u=rwx,g=,o= (0700).

הודעות שגיאה טובות שוות זהב ויכולות לחסוך למשתמשים שלכם זמן וכאב ראש. למרות שבכתיבת קוד אנחנו אוהבים לדמיין ששגיאות לא קורות אף פעם, השקעה בהודעות שגיאה טובות תמיד משתלמת.