• בלוג
 • תשתית בתור קוד והחשיבות של הוראות

תשתית בתור קוד והחשיבות של הוראות

18/01/2023

שיחקתי קצת עם AWS השבוע ובדומה למערכות אחרות כשמגיעים לדבר על קוד תשתית מדריכים ברשת מחולקים לשני סוגים: המהיר והנכון.

מדריך מהיר יגיד לכם ליצור משאבים דרך ה AWS Console, עם משפטים כמו:

In the AWS Console, create a new WebSocket API

מדריך נכון יכלול קוד אוטומטי שיוצר את המשאבים:

policy = iam_resource.create_policy(
  PolicyName=f'{lambda_role_name}-{self.permission_policy_suffix}',
  PolicyDocument=json.dumps({
    'Version': '2012-10-17',
    'Statement': [{
      'Effect': 'Allow',
      'Action': ['execute-api:ManageConnections'],
      'Resource': self.api_arn}]}))
policy.attach_role(RoleName=lambda_role_name)

אין ספק שיותר קל לבנות מערכות עם מדריכים מהסוג השני. האתגר (והחוכמה) הם להבין שדף הוראות לבניית תשתית שווה הרבה פחות מקוד, ולכן אחרי שמסיימים לבנות את התשתית עם מדריך מהסוג הראשון, עדיין יש צורך לקחת את כל תהליך הבניה ולהכניס אותו לקוד. רק בגלל שמי שכתב את המדריך התעצל לא אומר שאנחנו צריכים.