• בלוג
 • להוציא קבצים מגיט עם rm cached

להוציא קבצים מגיט עם rm cached

מתחיל את הבוקר, נכנס לקוד פייתון, מתעצבן על וים, מפעיל פייצ'ארם, מתקן את הבאג ומכניס לגיט:

$ git add .
$ git commit -m 'fixed bug'

אופס.

בלי לשים לב הקומיט האחרון כולל גם את תיקיית .idea שפייצ'ארם יצר. ולא יעזור עכשיו להוסיף אותה ל gitignore - כלומר יעזור קצת כי שינויים בתיקיה לא יסומנו בתור שינויים שצריך לעשות להם קומיט, אבל עדיין כל אחד שיעשה clone לפרויקט עכשיו יקבל את ה .idea שלי.

ניסיון ראשון למחוק את התיקיה עם git rm ייכשל:

$ git rm .idea

fatal: not removing '.idea' recursively without -r

ואם אנסה להקשיב לו ולהפעיל git rm -r .idea אני אומנם אמחק את התיקיה מגיט אבל אאבד את קבצי הגדרות הפרויקט שלי.

המפתח להתרת הקשר הוא ההבנה שבעבודה עם גיט אנחנו בעצם עובדים על מספר עותקים של הפרויקט במקביל:

 1. יש את העותק שאנחנו רואים בתיקיית העבודה.

 2. אפשר לחשוב על כל קומיט בתור עותק נוסף של הפרויקט.

 3. האינדקס, או ה Staging Area, שזה הדבר שיהפוך לקומיט הבא, הוא גם כן עותק של הפרויקט.

ואם האינדקס הוא עותק שלם של הפרויקט, כל מה שאני צריך זה למחוק את הקבצים רק מהאינדקס בלי לגעת בעותק שלהם בתיקיית העבודה. וכך נולדה git rm --cached.

אחרי שנמחק את הקבצים רק מהאינדקס ונפעיל commit, האינדקס יהפוך להיות הקומיט הבא, שכבר לא יחזיק את תיקיית .idea, וקובץ ה .gitignore שהוספתי יוודא שלא אוסיף את .idea שוב בטעות, וכל זה בלי לגעת בתיקייה עצמה שעדיין נמצאת אצלי בתיקיית העבודה:

$ git rm --cached -r .idea

rm '.idea/.gitignore'
rm '.idea/cached.iml'
rm '.idea/inspectionProfiles/profiles_settings.xml'
rm '.idea/misc.xml'
rm '.idea/modules.xml'

$ git commit -m 'removed .idea from project'

$ ls .idea
cached.iml       inspectionProfiles   misc.xml        modules.xml       vcs.xml         workspace.xml