• בלוג
 • מבוא זריז לספריית spaCy

מבוא זריז לספריית spaCy

ספייסי היא ספריית nlp בפייתון שיודעת לעשות הרבה דברים ש nltk עושה אבל הממשק שלה קצת יותר נוח ויש אומרים שחלק מהדברים היא עושה מהר או מדויק יותר. יש להם תמיכה במעל 72 שפות, ופייפליינים ל 24 שפות (מה שאומר שעם 24 שפות אפשר לעשות ממש הרבה דברים). אני מאוד אהבתי בספייסי שהכל עבד מהקופסה וכשדברים לא עבדו מספיק טוב אפשר היה לבחור פייפליין שונה כדי לשפר את הדיוק.

בואו נראה בקצרה כמה פיצ'רים מדליקים של הספריה.

תחילה התקנה - pip עובד כאן רגיל לגמרי:

$ pip install spacy

ואחרי ההתקנה הם ממליצים להתקין פייפליינים בשביל לקבל יכולות מתקדמות של השפה כמו זיהוי חלקי דיבור. אפשר לראות בדף השימוש שלהם את רשימת הפייפליינים, לדוגמה בשביל פייפליין מדויק לאנגלית נפעיל:

$ python -m spacy download en_core_web_trf

ובשביל ספרדית אפשר להוריד את:

$ python -m spacy download es_dep_news_trf

הפרמטר האחרון בשורה הוא שם הפייפליין. זיכרו אותו כי תכף נשתמש בו בתוכנית פייתון. עכשיו לקוד, אני פותח REPL של פייתון וטוען את ספייסי ואת הפייפליין:

>>> import spacy
>>> en = spacy.load("en_core_web_trf")

את הפונקציה en שנוצרה אני יכול להפעיל על משפט או קטע טקסט באנגלית כדי לקבל אוביקט spacy.tokens.doc.Doc שמתאים לו. אחרי זה אפשר להשתמש באותו אוביקט כדי לקבל מידע על המילים:

 1. המסמך מתפקד כ Generator שמחזיר את רשימת הטוקנים בו (כל טוקן זה מילה או סימן פיסוק).

 2. מכל טוקן אפשר לקחת את המאפיין pos_ כדי לקבל מה תפקידו במשפט.

 3. המאפיין lemma של טוקן מחזיר את הצורה הבסיסית של הדבר (ללא הטיות).

לכן בהינתן משפט אפשר לקבל את חלקי הדיבור שלו ואת הצורה הבסיסית של כל חלק דיבור עם:

>>> text = 'Inflectional morphology is the process by which a root form of a word is modified by adding prefixes or suffixes that specify its grammatical function but do not change its part-of-speech. We say that a lemma (root form) is inflected (modified/combined) with one or more morphological features to create a surface form.'

>>> doc = en(text)
>>> for token in doc[:10]:
>>>   print(token.text, token.pos_, token.lemma_)

Inflectional ADJ inflectional
morphology NOUN morphology
is AUX be
the DET the
process NOUN process
by ADP by
which PRON which
a DET a
root NOUN root
form NOUN form

אחד הפיצ'רים המרשימים בספריה הוא היכולת למצוא תבניות בתוך טקסט באמצעות איפיון של הטוקנים, בתור תחליף לביטויים רגולאריים. הם הציגו בתיעוד תוכנית דוגמה בסגנון הזה:

import spacy
from spacy.matcher import Matcher

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")
matcher = Matcher(nlp.vocab)
# Add match ID "HelloWorld" with no callback and one pattern
pattern = [{'POS': 'ADJ', 'OP': '?'},
      {'LEMMA': 'match', 'POS': 'NOUN'},
      {'LEMMA': 'be'}]
matcher.add("match", [pattern])

doc = nlp("""
A match is a tool for starting a fire. Typically, modern matches are made of small wooden sticks or stiff paper. One end is coated with a material that can be ignited by frictional heat generated by striking the match against a suitable surface. Wooden matches are packaged in matchboxes, and paper matches are partially cut into rows and stapled into matchbooks.
""")

matches = matcher(doc)
for match_id, start, end in matches:
  string_id = nlp.vocab.strings[match_id] # Get string representation
  span = doc[start:end] # The matched span
  print(match_id, string_id, start, end, span.text)

שימו לב למשתנה pattern: הקוד מחפש רצף של מילים שיכול להתחיל ב Adjective, אחריו המילה match בתור שם עצם (יחיד או רבים) ואחריה הפועל be. פלט התוכנית הוא:

16065818573247886523 match 2 4 match is
16065818573247886523 match 13 16 modern matches are
16065818573247886523 match 14 16 matches are
16065818573247886523 match 49 52 Wooden matches are
16065818573247886523 match 50 52 matches are
16065818573247886523 match 58 60 matches are

אין ספק שמנגנון כזה יכול להוות חלופה מעניינת לביטויים רגולאריים, במיוחד בחיפושי טקסט.