• בלוג
 • שמות משתנים בעלי משמעות

שמות משתנים בעלי משמעות

12/05/2023

אחד הדברים הראשונים שקופצים לעין אחרי שמפעילים את גיטהאב קופיילוט הוא היחס לשמות. לדוגמה כשאני רק מתחיל להגדיר את המשתנה:

const days = 

קופיילוט משלים את השורה ל:

const days = ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'];

ההתחלה הזו:

const baseUrl = 

הופכת ל:

const baseUrl = import.meta.env.BASE_URL;

וההתחלה הזו:

const ticTacToeGameBoard = 

קיבלה את ההשלמה ל:

const ticTacToeGameBoard = [
 ['', '', ''],
 ['', '', ''],
 ['', '', ''],
]

וכן זה עובד גם בשמות של פונקציות. ההתחלה:

function SignupForm() {

קיבלה השלמה ל:

function SignupForm() {
 return (
  <form>
   <label htmlFor="email">Email</label>
   <input type="email" id="email" />
   <label htmlFor="password">Password</label>
   <input type="password" id="password" />
   <button type="submit">Sign up</button>
  </form>
 )
}

אז נכון לא הייתי לוקח את הקוד של קופיילוט לפרודקשן ובאופן כללי אני עדיין חשדן לגבי ההשלמות שלו, אבל חייבים להודות שהתקשורת איתו עוזרת למצוא שמות משתנים טובים יותר. ולא שהיינו צריכים אחת, אבל הקופיילוט בכל זאת נותן עוד תזכורת לחשיבות של שמות בקריאת קוד ובשיחה עליו.