והנה זה שוב

הקטע הבא מועתק מתוך התיעוד של next.js:

import { cookies } from 'next/headers';

export default function AddToCart({ productId }) {
 async function addItem(data) {
  'use server';

  const cartId = cookies().get('cartId')?.value;
  await saveToDb({ cartId, data });
 }

 return (
  <form action={addItem}>
   <button type="submit">Add to Cart</button>
  </form>
 );
}

מצד אחד זה קסום - הגשה של הטופס בצד הלקוח מפעילה את הפונקציה בקוד צד שרת. כל נתוני הטופס יעברו מהלקוח לשרת בסריאליזציה בתוך המשתנה data, ואנחנו לא צריכים יותר לכתוב קוד תקשורת עם כל הטיפול בשגיאות וכל המסביב אלא מקבלים הכל במתנה מ next.js.

מצד שני בהנחה הסבירה ש saveToDb אכן כותב לבסיס הנתונים לשורה שמזוהה לפי cartId, קל לראות איך משתמש יכול לגרום לכתיבה לעגלות שאינן שלו, פשוט על ידי שינוי ה cookie בדפדפן בצורה ידנית. כל הבעיות הישנות סביב שימוש לא מאובטח בקוקיז עשויות לחזור ובגדול. שימוש ב Server Components בריאקט עלול לטשטש מחדש את ההבדל בין קוד צד שרת לקוד צד לקוח, ואיתו לשכוח את אילוצי האבטחה השונים של כל צד.

אני מקווה שלמדנו מהעבר, ובכל מקרה העתיד כמו תמיד נשמע מעניין.