• בלוג
 • טיפ HTML: גם כפתור הוא קלט

טיפ HTML: גם כפתור הוא קלט

07/08/2023

כשאנחנו כותבים ב HTML אלמנט טופס והאלמנט הזה מכיל כפתורים, לכל כפתור יש מאפיין בשם type. אם לא נרשום אותו רוב הדפדפנים ישתמשו בערך submit בתור ברירת מחדל, מה שאומר שלחיצה על הכפתור תגיש את הטופס.

אבל מה עושים אם יש מספר כפתורים שכל אחד מהם צריך לגרום לפעולה אחרת?

אז פה תשמחו לשמוע שלכל כפתור אפשר לכתוב גם מאפיין name, והערך שנרשום ב name יישלח לשרת בעת הגשת הטופס דרך אותו כפתור. דוגמה? בטח. הנה טופס עם שני כפתורים:

<form method="POST" action="/news">
 <button name="like" value="like-value" >Like</button>
 <button name="dislike" value="dislike-value" >Dislike</button>
</form>

לחיצה על כל אחד מהכפתורים תשלח לשרת בקשת POST לנתיב /news. בקוד השרת אני יכול להסתכל על הפרמטרים שהגיעו כדי להבין איזה כפתור נלחץ: לחיצה על כפתור like תשלח פרמטר בשם like עם הערך like-value. לחיצה על כפתור dislike תשלח פרמטר בשם dislike עם הערך dislike-value.

בקוד צד השרת אני יכול לטפל בפרמטר שנכנס באופן הבא:

let likes = 0;

router.post('/news', function(req, res, next) {
 console.log(req.body);

 const {like, dislike} = req.body;

 if (like) {
  likes += 1;
 } else if (dislike) {
  likes -= 1;
 }
 res.render('index', { title: 'Express POST /news', likes});
});

נ.ב. במצב שיש מספר כפתורים שצריכים להשפיע אחרת על אותה פעולה (כמו בדוגמת הלייקים) זה הגיוני לטפל בשניהם באותו נתיב. במצבים אחרים כשהכפתורים גורמים לפעולות שונות אולי יהיה הגיוני לכתוב כל כפתור בטופס משלו. לדוגמה כפתור של "יצירת פריט חדש" וכפתור של "מחיקה" עדיף לרשום בשני טפסים שונים שיישלחו לשני נתיבים שונים בצד השרת.