• בלוג
  • אני יודע שעוד אתחרט על זה

אני יודע שעוד אתחרט על זה

כשאני כותב פונקציה של 200 שורות.

כשאני כותב מספר עם משמעות מיוחדת ישירות בתוך הקוד, בלי להגדירו כקבוע.

כשאני כותב קוד שאין לי איך לבדוק אותו.

כשאני שומר את המפתח בתוך הקוד.

כשאני מוותר על כתיבת טיפוסי משתנים או תיעוד.

כשאני מעתיק קטע קוד מ Chat GPT או Stack Overflow, בלי להבין אותו עד הסוף.

אני יודע שעוד אתחרט על זה, אבל אני עדיין לא יודע איך לפתור את הבעיה בצורה נכונה. הערת הקסם TODO נועדה להדגיש נקודה זו בדיוק. האם הייתי מעדיף לוותר על ה Todos ולכתוב הכל נכון מהפעם הראשונה? ברור. אבל אז כנראה שלעולם לא אסיים את הפרויקט.

אני יודע שעוד אתחרט על זה. וכשזה יקרה אשמח לשכתב. עד אז צריך להתקדם.