• בלוג
 • לא Java, מחרוזת וביטוי רגולארי זה שני דברים שונים

לא Java, מחרוזת וביטוי רגולארי זה שני דברים שונים

19/10/2023

ל Java יש API לעבודה עם ביטויים רגולאריים דרך החבילה java.util.Pattern. עם החבילה הזאת אפשר לכתוב דברים כמו:

Pattern p = Pattern.compile("a*b");
Matcher m = p.matcher("aaaaab");
boolean b = m.matches();

או אפילו להשתמש בפונקציות הסטטיות ולכתוב:

boolean b = Pattern.matches("a*b", "aaaaab");

וביום רגיל היינו עוצרים פה את השיחה על ביטויים רגולאריים וחוזרים לדבר על קוד. אבל עם Java שום יום אינו יום רגיל.

מחוץ לחבילת הביטויים הרגולאריים יש חבילה של מחרוזות ובה הפונקציה split:

public String[] split(String regex)

וכן שם הפרמטר נבחר בכוונה - ג'אווה מתיחס למחרוזת ההפרדה ל split כמו ביטוי רגולארי. קוד? בטח. הנה שתי דוגמאות:

import java.util.Arrays;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // prints: [hello, world]
  System.out.println(Arrays.toString("hello-world".split("-")));

  // prints: []
  System.out.println(Arrays.toString("hello.world".split(".")));
 }
}

השורה הראשונה מדפיסה מערך עם שני איברים, הראשון הוא המילה hello והשני המילה world. השורה השניה מחזירה מערך ריק, כי נקודה היא ביטוי רגולארי שמתאים לכל תו, ולכן כל תו הוא תו הפרדה ולכן לא נשארו דברים אמיתיים (מופרדים) לשים במערך.