• בלוג
 • יציאה מלולאה בסקאלה

יציאה מלולאה בסקאלה

18/11/2023

התוכנית הבאה בפייתון קוראת שורות מהמשתמש, מדפיסה כל שורה חזרה ועוצרת כשמישהו כתב את המילה stop:

while True:
  line = input()
  print(line)
  if line == "stop":
    break

בואו ננסה לתרגם אותה לסקאלה.

1. גירסה 1 - מילה במילה

ניסיון לתרגום מילולי לסקאלה לא נשמע מסובך, רק צריך למצוא את המקבילה בסקאלה לכל פקודה בפייתון. לולאת while נשארת לולאת while, פקודת input הופכת ל readLine, תנאי נשאר תנאי - אבל מה לגבי ה break?

def v1(): Unit =
 while (true) {
  val line = readLine()
  println(line)
  if (line == "stop") {
   // ???
  }
 }

דווקא הפקודה הכי חשובה בתוכנית לא קיימת בצורה מובנית בסקאלה.

2. גירסה 2 - ה break של סקאלה

הגישה של סקאלה ל break היא קצת מוזרה. במקום להוסיף מילה לשפה הם משתמשים במנגנון המובנה של Exception - מי שרוצה לעצור באמצע לולאה זורק Exception, וקוד שעוטף את הלולאה תופס את ה Exception וממשיך בתוכנית. יש קיצורי דרך כמובן אז הקלאס boundary אחראי על עטיפת הלולאה בקוד שתופס Exceptions והפונקציה break היא בסך הכל throw. הקוד נראה ככה:

def v2(): Unit =
 boundary {
  while (true) {
   val line = readLine()
   println(line)
   if (line == "stop") {
    break()
   }
  }
 }

המימוש של break (מובנה בשפה, לא צריך לכתוב לבד) הוא:

 def break[T](value: T)(using label: Label[T]): Nothing =
  throw Break(label, value)

והמימוש של boundary (שוב לא צריך לכתוב לבד, מגיע עם השפה) הוא:

 inline def apply[T](inline body: Label[T] ?=> T): T =
  val local = Label[T]()
  try body(using local)
  catch case ex: Break[T] @unchecked =>
   if ex.label eq local then ex.value
   else throw ex

3. גירסה 3 - הגישה הפונקציונאלית

גירסה קצת פחות מוזרה של אותו קוד תשתמש ב takeWhile בתור תחליף ל while של פייתון. היתרון ב takeWhile הוא שלא צריך break, פשוט מסיימים את האיטרציה עם ערך "שקר" כדי לעצור. זה הקוד:

def v3(): Unit =
 LazyList.from(0).takeWhile(_ => {
  val line = readLine()
  println(line)
  line != "stop"
 }).toList