• בלוג
  • שימו לב: הגדרת משתני סביבה בתחילת פקודה

שימו לב: הגדרת משתני סביבה בתחילת פקודה

16/11/2023

רוב ה Shell-ים תומכים בכתיב של הגדרת משתני סביבה לפני פקודה ובגלל זה אפשר לכתוב:

FOO=10 bash -c 'echo $FOO'

ולקבל על המסך את המספר 10.

אבל כשלוקחים את האמת הפשוטה הזאת ל Dockerfile החיים עלולים להסתבך. הרבה פעמים בכתיבת Dockerfile אנחנו משתמשים ב && כדי לשלב כמה פקודות, לדוגמה:

RUN apt-get update && apt-get install cowsay

אבל אם ננסה להוסיף משתנה סביבה בתחילת השורה לדוגמה בשביל למנוע התקנה אינטרקטיבית צפויה לנו הפתעה:

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update && apt-get install cowsay

משתנה הסביבה רלוונטי רק לפקודה הראשונה ברצף ולא משפיע על הפקודה שאחריה. אפשר להיווכח בזה בקלות אם נחזור לפקודה מתחילת הפוסט:

FOO=10 bash -c 'echo $FOO' && bash -c 'echo $FOO'

הפעם השורה תדפיס 10 רק פעם אחת, למרות שפקודת ההדפסה מופיעה פעמיים.

מה עושים? אפשרות אחת היא להוסיף את משתנה הסביבה בכל פקודה שמריצים גם כשמחברים כמה פקודות יחד, כלומר:

RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install cowsay

אפשרות קצת יותר נוחה היא להוסיף אותו בשורת ENV לפני הרצת הפקודה:

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install cowsay