• בלוג
  • טיפ פייתון: סידור פלט עם format

טיפ פייתון: סידור פלט עם format

20/12/2023

כולנו מכירים את מנגנון ה format string של פייתון שמאפשר לכתוב f בתחילת מחרוזת כדי "לשתול" בתוך המחרוזת תוצאות של ביטויים בקוד פייתון לדוגמה:

print(f"10 / 3 = {10 / 3}")

יותר מזה, אנחנו יכולים להוסיף בכל סוגריים מסולסלים נקודותיים ואחריהם פקודת תבנית כדי שהפלט יוצג לפי התבנית שנבחר, בדוגמה של 10 חלקי שלוש אפשר לכתוב:

>>> print(f"{10 / 3:.2f}")
3.33

ויש עוד למשל אפשר להפוך מספר לבסיס 16 אם נכתוב אחרי הנקודותיים את האות x:

>>> print(f"16 is base 16 is {16:x}")
16 is base 16 is 10

מה שאולי לא ידעתם זה שהמנגנון מבוסס על פונקציה מובנית בפייתון בשם format, ולפעמים יותר נוח להשתמש בה מאשר בכל ההמרה למחרוזת. הפונקציה format מקבלת ערך ותיאור תבנית וכותבת את הערך לפי התבנית שהעברתם. בדוגמאות שלנו אם מה שמעניין אותנו זה רק המחרוזת שבתוך הסוגריים המסולסלים בלי הטקסט שלפניה ואחריה נוכל לכתוב:

>>> format(16, 'x')
'10'
>>> format(10 / 3, '.2f')
'3.33'
>>> format('hello', '^20s')
'       hello        '

שזה לא תמיד יותר קצר מ f"..." אבל יש בו משהו יותר מדויק כשעובדים על ערך בודד.